Aktualu

Dėl valstybinės reikšmės Sapiegų parko

Antakalniečių bendruomenė (Asociacija) 2021.10.28 raštu kreipėsi į Vyriausybės atstovą dėl Sapiegų parko tvarkymo problemų ir kasmet intensyvėjančio automobilių eismo.
2021.11.08 gautas Vyriausybės atstovo atsakymas, jog rašte keliami klausimai persiunčiami pagal kompetenciją nagrinėti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos ir Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos ir prašo apie priimtus sprendimus informuoti Asociaciją ir Vyriausybės atstovą.
Taip pat Vyriausybės atstovas kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę, prašydamas
pateikti informaciją, susijusią su rašte nurodytomis sutartimis bei Parko valdytojo pareigų
vykdymu.

2021.11.29. gautas Vilniaus m. savivaldybės atsakymas į Antakalniečių bendruomenės užduotus klausimus. Jame minima, kad „Valstybinės reikšmės Sapiegų parku laikytina ne visa Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso teritorija, bet tik reguliaraus suplanavimo želdynas centrinėje komplekso dalyje“. Savivaldybės atstovė teigia, jog tai pagrindžia šie dokumentai >> Tačiau susipažinus su jais, aiškėja visai kita situacija. Susipažinti su visu atsakymo tekstu galima čia >>

2021.11.25. gautas Aplinkos apsaugos departamento atsakymas. „ Inspekcijos pareigūnai, kompetencijos ribose išnagrinėję raštą su jame išdėstytomis aplinkybėmis, 2021-11-17 atliko patikrinimą. <…> Patikrinimo metu aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų nenustatyta“. Su visu raštu galima susipažinti čia >>

2021.12.23. Antakalniečių bendruomenė, reaguodama į Vilniaus savivaldybės ir Aplinkos apsaugos departamento gautus atsakymus, pakartotinai kreipėsi raštu į Vyriausybės atstovą: „Atkreipiame dėmesį, kad savivaldybės atsakyme minimi kelio servitutai numatyti tik barokinėje parko dalyje ir 60 m² atkarpa ties vartais į L.Sapiegos gatvę. Automobilių eismas VšĮ Technologijų ir meno centro valdomoje teritorijoje nebuvo numatytas jokiuose teritorijų planavimo dokumentuose, todėl teiginys, kad „automobilių transportas juda ir yra statomas tik servitutais nustatytose vietose“ neatitinka tikrovės“. Su visu raštu susipažinti galima čia >>

2021.12.31. gautas atsakymas iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atsakant į Vyriausybės atstovo persiųstą raštą. Su gautu raštu galima susipažinti čia >>

2022.01.14. Iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos gautas atsakymas į Antakalniečių bendruomenės pakartotinai užduotus klausimus dėl automobilių eismo teisėtumo Sapiegų parke. Su visu atsakymo tekstu ir jo priedais galima susipažinti čia >>
Vyriausiojo policijos komisariato atsakymas >>

2022.02.22. NŽT atsakymas asociacijai „Antakalniečių bendruomenė“ . Visas raštas >> ir NŽT raštas dėl neplaninio žemės naudojimo patikrinimo >>

2022.03.04.  Vilniaus apygardos prokuratūros atsakymas asociacijai „Antakalniečių bendruomenė“. Susipažinti su dokumentu galima čia >>

2022.03.08. Antakalniečių bendruomenės kreipimasis į Valstybinę Kultūros paveldo komisiją dėl eismo ribojimo valstybinės reikšmės Sapiegų parke. Visas dokumento tekstas čia >>

2022.04.15. Nacionalinės žemės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos atsakymas dėl atlikto žemės naudojimo patikrinimo. Visas dokumentas čia >>

Antakalniečių ir užupiečių prašymas kultūros paveldo komisijai

Antakalniečiai ir užupiečiai nusiuntė prašymą kultūros paveldo komisijai dėl Sluškų rūmų vientisumo išsaugojimo (2022-02-04 ) Susipažinti su dokumento tekstu galima čia >>

Sapiegų parko sutvarkymo konkursas baigėsi be nugalėtojo

Sapiegų parko atnaujinimo planai atidedami – vienintelį architektūriniam parko ir jo prieigų tvarkybos konkursui pateiktą darbą konkurso įgyvendintojo, „Vilniaus vystymo kompanijos“, viešųjų pirkimų komisija atmetė. Darbas įvertintas kaip nevertas įgyvendinimo, jam skirta simbolinė antroji vieta. Visas straipsnis ->
Skaitykite toliau 

Antakalnio kapinių pertvarka: klausimų tik daugėja

2020.12.04. Vilniaus savivaldybėje vyko Antakalnio kapinių išplėtimo projektinių pasiūlymų viešas svarstymas. Jo metu vykstant tiesioginei transliacijai per zoom platformą gyventojai neturėjo galimybės užduoti projekto rengėjams klausimų gyvai, bet tik raštu. Klausimų sąrašas ilgas, ir iš jo aiškėja, kad gyventojai nepritaria parengtiems projektiniams kapinių pertvarkos pasiūlymams, nes į svarbiausias, dar sausio mėnesį jų teiktas pastabas atsižvelgta nebuvo. Visą svarstymo vaizdo įrašą galite peržiūrėti čia >  , o susipažinti su susirinkimo protokolu čia >

Svarstymo išvakarėse taip pat buvo parengtas 888-osios daugiabučių namų bendrijos gyventojų ir Antakalniečių bendruomenės raštas, su jame išsakytas svarbiais argumentais.
Su minėtu raštu galite susipažinti čia >>

Sapiegų parko atnaujinimas

2020 m. liepos 15 d. įvyko Sapiegų parko atnaujinimui skirto konkurso techninės užduoties pristatymo renginys. Renginio įrašą galite peržiūrėti čia->
Skaitykite toliau

Numatoma daugiabučio gyvenamojo namo M. K. Oginskio g. 17 rekonstrukcija

Dėl karantino apribojimų susijusių su projektų viešinimu 2020 m. kovo 26 d. vyko tiesioginė viešojo susirinkimo transliacija nuotoliniu būdu. Skaityti toliau>

Vilniaus miesto savivaldybės parengto bendrojo plano viešinimas

Pateikiame jūsų dėmesiui 2020.03.06 Vilniaus m. savivaldybėje vykusio Bendrojo plano viešinimo įrašą.
Transliacijos pradžia nuo 24:18 min.
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos visuomeninės miesto planavimo komisijos pirmininko Gintauto Tiškaus pasisakymas nuo 1:26 min.
Skaitykite toliau 

Informacija apie Bendrąjį planą

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (VMSA) ir „Vilniaus planas“ pradeda paskutinį Vilniaus Bendrojo plano viešinimo etapą. Pastabų teikimo terminai iki 2020 kovo 6 dienos.
Skaitykite toliau 

Antakalnio kapinių pertvarka

Vilniaus savivaldybė nori plėsti Antakalnio kapines. Pagal siūlomus planus, žadama padidinti Menininkų kalvelės teritoriją. Tačiau nepasitenkinimą reiškia gyventojai. Esą kapinių plėtra neapgalvota – nei istorinių tyrimų, nei paveldosaugininkų išvadų. Žmonės susirūpinę ir dėl to, kad atnaujinimai paliestų Našlaičių kapines – ten, kur rasti partizanų ir jų vadų palaikai.

Siūlome jūsų dėmesui 2020.01.05 d. LRT Panorama siužetą šia tema (nuo 7.55 minutės)

Sapiegų parkas: įvykių apžvalga, projektai, nuomonės, vizijos

Siūlome jūsų dėmesiui nuolat pildomą aktualią informaciją Sapiegų parko pertvarkymo tema – interneto portaluose skelbtus straipsnius, video medžiagą, dokumentus, TV laidų įrašus. Skaitykite toliau 

Naujos automobilių stovėjimo rinkliavos zonos Antakalnyje nuo 2020 m. sausio 1 d.

Geltonąja zona šiltuoju sezonu nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. tampa erdvės prie Valakampių paplūdimio, Balsio, Balžio ir Tapelių ežerų. Žaliąja zona tampa Antakalnio dalis aplink Sapiegų parką. Tikslias apmokestinamų zonų ribas galite matyti čia > Skaitykite toliau