Vilniaus dizaino mokymo centras

Vilniaus dizaino mokymo centras – tai viešoji neformalaus meninio mokymo įstaiga, skirta burti, mokyti ir užimti meną bei kūrybą mėgstančius gyventojus, skatinti jų kultūrinę veiklą. Čia jie mokomi tapybos, piešimo, kompozicijos, dizaino pagrindų. Juos moko ir dalinasi savo patirtimi profesionalūs dailininkai.

Pastoviai vyksta dailės užsiėmimai, organizuojamos kūrybinės stovyklos, tapybos plenerai, ekskursijos. Taip pat periodiškai rengiami įvairūs dizaino, meninės fotografijos kursai, susitikimai su žymiais menininkais, jų darbų aptarimai.

Studijos dalyviai aktyviai dalyvauja kultūrinėje veikloje – rengia parodas, kultūros renginius įvairiose galerijose bei kitose ekspozicinėse erdvėse Lietuvoje bei užsienyje. Taip pat dalyvauja įvairiuose kultūriniuose ir meniniuose vietiniuose bei tarptautiniuose projektuose.

Šiuo metu antradieniais ir trečiadieniais nuo 10 val. Antakalnio seniūnijoje vyksta dailės pamokos.

Norintieji prisijungti prie šios įdomios ir prasmingos veiklos, visada yra laukiami mūsų studijoje. Tel. 868637381, direktorius Arvydas Bagočiūnas. 

https://www.facebook.com/vdmc.lt