Liepos

Liepos – seniausi ir vieni gausiausių Sapiegų parko medžių, istoriniuose šaltiniuose minimi nuo XVIII a. pradžios, o XVIII a. Sapiegų parko kultūriniuose sluoksniuose gausiai randama liepų žiedadulkių. XVIII a. antroje pusėje liepos parke sodintos lygiagrečiai su klevais, formuojant aukštų medžių alėjas ir karpomas gyvatvores. Šie medžiai sodinti pavieniui ir grupėmis, jų eilėmis atskiriamos parko zonos ir ribos. XIX a. pirmoje pusėje parkas atnaujinamas tęsiant senąją tradiciją: palei esamus ir naujus parko takus sodinamos liepos, vietoje nunykusių sodinti nauji tų pačių rūšių medžiai. Vis dėlto nemažai liepų likdavo iš ankstesnių laikų: dar 1939 m. čia veikusios karo ligoninės komendantas laiške užsimena, kad „pusę parko medžių sudaro senos liepos, menančios laikus prieš padalijimus“. Taigi, dauguma esamų parko medžių amžininkams atrodė senesni nei pusantro šimto metų (pirmasis ATR padalijimas įvykdytas 1772 m.). Dalis šių medžių išgyveno iki mūsų dienų.

Sapiegų parke labiausiai paplitusi mažalapė liepa (Tilia cordata Mill.) – vienintelė iš liepų Lietuvoje auganti natūraliai. Palyginti lengvai prisitaikančios prie įvairių gyvenimo sąlygų ir žmogaus įgeidžių liepos nuo seno augintos Lietuvos želdynuose, XIX a. pirmojoje pusėje jos jau vertinamos kaip senųjų Lietuvos sodų palikimas, jų įvaizdžio dalis. Liepos sodintos parkuose, sodybose, alėjose, miestų gatvėse, mėgstamos bičių. Geromis sąlygomis sulaukia kelių šimtų metų amžiaus, o nunykus senajam kamienui, iš kelminių atžalų gali ataugti nauji ilgaamžiai kamienai, ir taip susiformuoja daugiakamieniai medžiai. Seniausioms dar tebeaugančioms Vilniaus liepoms (žymiausia jų yra Sapiegų parko senoji liepa) šiuo metu galėtų būti apie 350 metų.

Parke taip pat randamos kitos liepų rūšys, visų pirma didžialapė, pasižyminti didesniais, švelnesniais lapais nei vietines mažalapės, kurios sprogsta kiek vėliau. Taip pat paprastoji lieoa – atsparus didžialapės ir mažalapės liepų hibridas (paprastai netaisyklingos formos lapais), kurios taip yra išvesta įvairių formų ir veislių. Abi šios liepos aptinkamos visose Sapiegų parko zonose , tai apskritai dažni medžiai Lietuvos istoriniuose parkuose.