Įstatai

Asociacija „Antakalniečių bendruomenė“ yra visuomeninė organizacija, atstovaujanti Antakalnio gyventojų interesus ir plėtojanti kultūrines, socialines, aplinkosaugines bei kitokias iniciatyvas. Bendruomenei vadovauja kas du metus renkama taryba iš 12 asmenų (nuo 2017-04-26). Tarybos posėdžiai vyksta kartą per mėnesį.

Asociacijos „Antakalniečių bendruomenė“ įstatus rasite čia >>

Antakalnio bendruomenės diskusijų grupė Google

Antakalnio bendruomenės diskusijų grupė Facebook

Asociacijos nariu gali būti fizinis asmuo gyvenantis arba dirbantis Antakalnyje bei juridiniai asmenys, vykdantys veiklą Antakalnio seniūnijos teritorijoje. Asociacijos nariu tampama pateikus prašymą Tarybai, Tarybai pritarus narystei paprasta balsų dauguma ir sumokėjus nario mokestį. Prašymą galima pateikti el. paštu taryba@antakalnieciai.lt

2015-04-28 d. visuotinio susirinkimo metu buvo patvirtintas 10 EUR metinis nario mokestis (senjorams 5 EUR). Stojamojo mokesčio nėra. Nario mokestį gavus Tarybos patvirtinimą reikia pervesti į asociacijos sąskaitą: LT287300010088215911.