Dėmesio! Kviečiamas pakartotinis visuotinis asociacijos „Antakalniečių bendruomenė“ susirinkimas

Balandžio 3 d. susirinkę asociacijos nariai išklausė bendruomenės pirmininkės Editos Kavaliauskienės praėjusių metų veiklos ataskaitą, daržininkų grupės vadovės Daivos Gerulytės veiklos ataskaitą, aptarė, ginčijosi ir diskutavo dėl daržininkų grupės veiklos aprašo, bet kadangi trūko kelių narių iki būtino kvorumo, negalėjom patvirtinti pateiktos  ataskaitos, ir ataskaitinis susirinkimas turės būti sušauktas dar kartą. Todėl š.m. balandžio 17 d, trečiadienį, 18 val. kviečiamas pakartotinis asociacijos „Antakalniečių bendruomenė“ susirinkimas, kuris įvyks Antakalnio seniūnijos salėje, Antakalnio g 17. Prašome aktyviai dalyvauti.

Preliminari susirinkimo darbotvarkė:
1. Dalyvių registracija nuo 17:45 – 18:00;
2. Metinė veiklos ataskaita 18:00 – 18:15;
3. Revizoriaus ataskaita 18:15 – 18:25;
4. Kiti Asociacijos veiklos klausimai 18:25 – 19:30

Asociacijos „Antakalniečių bendruomenė“ narius, dar nesumokėjusios nario mokesčio, maloniai prašome sumokėti nario mokestį už 2024 metus.
Metinis nario mokestis – 10 EUR, o senjorams ir šiuo metu neturintiems darbo asmenims – 5 EUR).
Nario mokestį prašome pervesti į asociacijos sąskaitą: LT287300010088215911.

Gerbiami Antakalniečiai, asociacija „Antakalniečių bendruomenė“ prašo Jūsų paramos pervedant 1,2 procentus savo pajamų mokesčio. Tai parama, kuri jums nieko nekainuoja (nebent šiek tiek sugaišto laiko), tačiau mums reiškia labai daug!

Prašymui reikalingi duomenys:
Paramos gavėjas: ANTAKALNIEČIŲ BENDRUOMENĖ
Paramos gavėjo kodas: 300079278
2024 m. pateikti prašymą galima ne vėliau kaip iki gegužės 1 d. imtinai.

KAS GALI SKIRTI PAJAMŲ MOKESČIO DALĮ PARAMAI?

Gyventojai deklaruodami pajamas kiekvienais metais gali skirti paramai dalį sumokėto pajamų mokesčio nuo jų gaunamo darbo užmokesčio, dividendų, individualios veiklos pajamų ar pelningai parduoto turto.

Prašymas skirti paramą bus įvykdytas tik teisingai ir laiku pateikus pajamų mokesčio deklaraciją ne vėliau kaip iki gegužės 1 d. imtinai.
Galite nurodyti kokioms veikloms skirtumėte savo paramą: kultūrinei (koncertų ar parodų organizavimui), senjorų klubo veikloms, socialinei, Antakalniečių daržininkų, sveikatinimo, istorinių ekskursijų organizavimui, bendruomenės stiprinimui, pakrantės rekreacinės zonos kūrimui, aplinkosaugai.

Išsamiau kaip pateikti prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms ->

Daugiau informacijos >

Įrašas paskelbtas temoje Informacija ir pažymėtas .Išsisaugokite pastovią nuorodą.