Apie mus

Asociacija „Antakalniečių bendruomenė“ yra visuomeninė organizacija, atstovaujanti Antakalnio gyventojų interesus ir plėtojanti kultūrines, socialines, aplinkosaugines bei kitokias iniciatyvas.

Asociacija „Antakalniečių bendruomenė“ įsteigta 2005 metais. Pagrindiniai jos veiklos tikslai:

  • skatinti pilietinės ir bendruomeniškos visuomenės kūrimąsi ir ugdymą;
  • siekti savivaldos plėtojimo;
  • prisidėti prie Antakalnio seniūnijos gyventojų ūkinių, socialinių ir dvasinių poreikių tenkinimo;
  • stebėti, jog nebūtų bloginama gyvenamoji aplinka.

Reali, įvairiapusė bendruomenės veikla atsinaujino 2009 metais, į bendruomenės tarybą įsijungus naujiems, ryžtingiems ir darbštiems Antakalnio gyventojams. Kiekvienas jų turėjo savo vizijas, kurias tikėjosi įgyvendinti bendruomeninėje veikloje.

Vieni tarybos nariai mato realią grėsmę, siekiant panerio žaliosios juostos išpardavimo ir užstatymo naujais pastatais, nederančias su žaliojo Antakalnio istoriniu palikimu, bloginančiais gyventojų gyvenimo bei poilsio sąlygas. Kiti – mato prasmę per kultūrinių, istorinių, sporto renginių organizavimą ugdant ir kuriant bendruomeniškumo pagrindus viename iš didžiausių ir gražiausių sostinės mikrorajonų. Juk ne paslaptis, kad nedaugelis iš mūsų pažįsta, bendrauja ir, bėdai ištikus, padeda šalia gyvenantiems kaimynams.

Antakalnis ypatingas tuo, kad yra vienas seniausių ir žaliausių miesto rajonų, kuriame gyveno ir gyvena daug žinomų kultūros ir meno veikėjų – dailininkų, rašytojų, poetų, kompozitorių ir dainininkų, kurie savo kūrybiniu palikimu padeda mums, Antakalnio gyventojams, puoselėti mūsų šalies vertybes, ugdyti tautiškumo idėjas.

Nuo 2010 „Antakalniečių bendruomenė“ yra Vilniaus bendruomenių asociacijos narė, o drauge – ir visos Lietuvos vietos bendruomenių sąjungos narė.

Plačiąja prasme bendruomenės tikslas – visokeriopai stiprinti savivaldą, kad jokios partijos negalėtų pasinaudoti mumis, siekti sau naudos, kalbėti mūsų vardu.

Bendruomenė nėra ūkinės, politinės ar partinės naudos siekianti organizacija. Ją sudaro savanoriai, kurie dirba be atlygio, niekam, išskyrus bendruomenę, nėra įsipareigoję ir atskaitingi yra tik asociacijos nariams. Taigi, bendruomenė – vieta, kurioje kiekvienas antakalnietis gali realiai prisidėti idėjomis, siūlymais ir kitais būdais prie visų mūsų aplinkos gražinimo, puoselėjimo.

Čia gyvename mes! Antakalnis turi būti gražus, jaukus, švarus ir mielas, kuriame gyventi būtų gera ir patogu kiekvienam iš mūsų. Atsikratykime abejingumo, tingulio ir darbuokimės visi drauge. Kviečiame bendram darbui – kas, jeigu ne aš, ne Tu ar kaimynas, visa tai padarys?! Prisijunk prie mūsų:
Narystė
Antakalnio bendruomenės diskusijų grupė Facebook
Antakalnio bendruomenės diskusijų grupė Google

Antakalniečių bendruomenės įstatai ->

Bendruomenei vadovauja kas du metus renkama taryba (nuo 2017-04-26).
Tarybos posėdžiai vyksta kartą per mėnesį. Į tarybą galima kreiptis el.paštu: taryba@antakalnieciai.lt

Tarybos nariai:
Daiva Gerulytė
Edita Kavaliauskienė (Antakalniečių bendruomenės pirmininkė)
Eduardas Kriščiūnas
Gražina Berkelienė
Laima Gudžinskienė

Asociacijos nariu gali būti fizinis asmuo gyvenantis arba dirbantis, vykdantis veiklą Antakalnio seniūnijos teritorijoje. Asociacijos nariu tampama pateikus prašymą Tarybai, Tarybai pritarus narystei paprasta balsų dauguma ir sumokėjus nario mokestį. Prašymą galima pateikti ir el. paštu bei užpildžius formą.
2015-04-28 d. visuotinio susirinkimo metu buvo patvirtintas 10 EUR metinis nario mokestis (senjorams 5 EUR). Stojamojo mokesčio nėra. Nario mokestį gavus Tarybos patvirtinimą reikia pervesti į asociacijos sąskaitą: LT287300010088215911.