Sapiegų daržininkai

Šiuo metu Sapiegų parke daržininkauja apie 15 Antakalniečių bendruomenės narių, ateinančių jiems patogiu laiku. Daržas kviečia norinčius ugdyti ir gėlininkystės bei sėklininkystės įgūdžius. Gėlės puošia daržininkų lauko lysves, o šiltnamis yra pilnas daržovių.
Kiekvienas daržininkas gali pasiimti tiek derliaus, kiek reikia jo šeimos poreikiams, jausdamas atsakomybę prieš kolegas. Norėdami pasidalyti daržovėmis su kitais bendruomenės nariais, įtraukti į savo būrį naujų narių, daržininkai kasmet rengia sezono pabaigtuvėms derliaus šventes.

Kviečiame Antakalnio gyventojus tapti asociacijos „Antakalniečių bendruomenė“ nariais ir jungtis į daržininkų klubą. Daugiau informacijos, kaip tapti asociacijos nariu >>

  • Dėl išsamesnės informacijos, kaip tapti asociacijos “Antakalniečių bendruomenė” nariu, daržininkų klubo nariu prašome kreiptis taryba@antakalnieciai.lt .

Kaip viskas prasidėjo?

Antakalniečių daržą Sapiegų parko teritorijoje 2013 metais įkūrė vietos bendruomenės, asociacija „Žali.lt“ ir savanoriai talkininkai, susitarę su Antakalnio seniūnija ir slaugos ligonine. Daržo tikslas – skatinti bendruomeniškumą, įtraukti antakalniečius į bendrą veiklą.
Ta veikla prasidėjo nuo dviejų lauko lysvių. 2014 metais buvo pradėtas naudoti ir šiltnamis, mažiausiai 10 metų stovėjęs apleistas. Daržininkų bendruomenė susiformavo rengiant talkas. Buvo surengta ir pamokų apie daržininkavimą Antakalnio progimnazijoje, moksleiviai skatinti daržininkauti kartu.

2015–2016 metais darže įvyko pirmieji visai bendruomenei skirti renginiai: Kaimynų diena, Restorano diena, Derliaus šventė, kurie pradėjo keisti požiūrį į bendruomeninę veiklą ir bendravimo galimybes. Antakalnio daržininkai tapo pavyzdžiu kitoms bendruomenėms Vilniuje ir Lietuvoje, kaip galima atgaivinti nenaudojamas žaliąsias miesto zonas bendra veikla.

2016 metais dalis daržininkių susibūrė į Miesto laboratoriją ir atidarė Sapiegų parke bendruomeninę kavinę bei kultūros centrą pasirašydamos patalpų nuomos sutartį su „Vilnius Tech Park“.

2017 metais po to, kai Vilniaus savivaldybė panaudos pagrindais išnuomojo slaugos ligoninės pastatus „Vilnius Tech Park“, Antakalniečių bendruomenė sutiko, kad šiltnamio nuomos sutartis būtų sudaryta tarp „Vilnius Tech Park“ ir tuometinio daržo koordinatoriaus bei Antakalniečių bendruomenės tarybos nario Mindaugo Danio viešosios įstaigos Socialinių investicijų fondas (SIF). SIF surado rėmėjų daržo veiklos sąnaudoms padengti. Skirtingu metu daržo veiklą parėmė agrofirma „Sėklos“ („Žalia stotelė“) ir Kazickų šeimos fondas. Keliskart SIF teikė paraiškas ir gavo paramą iš savivaldybės bei SADM lėšų bendruomenėms.

2018 metais buvo parengta paraiška dėl Europinio daržininkavimo skatinimo projekto RU:RBAN. Šiam projektui skirta parama 2019-20 metams, kuri suteikė galimybes keistis daržininkavimo miestuose patirtimi su dar 6 Europos miestais. Dalyvauta pažintiniuose vizituose, naudotasi projekto pagalbine medžiaga, kuriant daržininkavimo Vilniuje tvarką bei skatinimo programą.
Nuo 2018 metų darže leista turėti savo asmeninius sklypelius. Daržo koordinatoriui Mindaugui Daniui išvykus dirbti į Ukrainą, veiklos koordinavimo ėmėsi Antakalniečių bendruomenės tarybos narys Ramūnas Kučiauskas.

2019 metais buvo nutarta, kad daržininkauti gali tik Antakalniečių bendruomenės nariai, kurie sumoka nustatyto dydžio metinį asociacijos „Antakalniečių bendruomenė“ nario mokestį (šiuo metu jį sudaro 10 Eur). Šiltnamio plotas buvo padalintas tarp asmeninių sklypelių ir bendruomeninės dalies, skatinant visus daržininkus prižiūrėti daržą bendrai, jaučiant atsakomybę už visumą. Šis susitarimas galioja iki šiol.