Antakalnio medinis paveldas

Nuotraukų autorius – architektas Gintautas Tiškus.
Parodos atidarymas Antakalnio seniūnijoje, (Antakalnio g. 17) įvyko 2020 m. spalio 10 d.
Video įrašas iš parodos atidarymo ->

Vileišio g. 30
 • Unikalus objekto kodas 42383, Pilnas pavadinimas Namas
 • Adresas Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., P. Vileišio g. 30
 • Įregistravimo registre data 2018-01-11, Statusas Registrinis
 • Objekto reikšmingumo lygmuo yra Vietinis, Rūšis Nekilnojamas
 • Vertybė pagal sandarą Pavienis objektas, Amžius XX a. pr.
 • Vertingųjų savybių pobūdis Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas);
Saulės g. 17
 • Unikalus objekto kodas 31775, Pilnas pavadinimas Namas
 • Adresas Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Saulės g. 17
 • Įregistravimo registre data 2008-03-17, Statusas Registrinis
 • Objekto reikšmingumo lygmuo yra Vietinis, Rūšis Nekilnojamas
 • Vertybė pagal sandarą Pavienis objektas, Amžius 1891 m.
 • Stilius liaudies architektūros stilistika, Vertingųjų savybių pobūdis Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas); Kraštovaizdžio;
Rūtų g. 6
 • Unikalus objekto kodas 31777, Pilnas pavadinimas Namas
 • Adresas Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Rūtų g. 6
 • Įregistravimo registre data 2008-03-17, Statusas Registrinis
 • Objekto reikšmingumo lygmuo yra Regioninis, Rūšis Nekilnojamas
 • Vertybė pagal sandarą Pavienis objektas, Amžius pastatytas XX a. pr., Stilius dvarelių stiliaus
 • Vertingųjų savybių pobūdis Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas);
Pavasario g. 19
 • Unikalus objekto kodas 32216, Pilnas pavadinimas Namas, Adresas Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Pavasario g. 19, Įregistravimo registre data 2008-07-24, Statusas Registrinis
 • Objekto reikšmingumo lygmuo yra Nacionalinis, Rūšis Nekilnojamas,
 • Vertybė pagal sandarą Pavienis objektas, Amžius pastatytas 1896 m., rekonstruotas XX a. pr., Stilius Istorizmo stilistika su moderno elementais
 • Vertingųjų savybių pobūdis Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Kraštovaizdžio;
Pavasario g. 14
 • Unikalus objekto kodas 31776, Pilnas pavadinimas Namas
 • Adresas Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Pavasario g. 14
 • Įregistravimo registre data 2008-03-17, Statusas Registrinis
 • Objekto reikšmingumo lygmuo yra Regioninis, Rūšis Nekilnojamas
 • Vertybė pagal sandarą Pavienis objektas
 • Autorius architektas A. Fofanovas, Amžius pastatytas 1906 m.; rekonstruotas 1926 m. (inžinierius Voicechovskis), 1939 m. įrengti laiptai (inžinierius G. Mersonas), Stilius retrospektyvizmo stilistika su moderno elementais
 • Vertingųjų savybių pobūdis Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas); Kraštovaizdžio;
Pavasario g. 12A
 • Unikalus objekto kodas 31749, Pilnas pavadinimas Namas,
 • Adresas Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Pavasario g. 12A,
 • Įregistravimo registre data 2008-03-03, Statusas Registrinis,
 • Objekto reikšmingumo lygmuo yra Regioninis, Rūšis Nekilnojamas,
 • Vertybė pagal sandarą Pavienis objektas, Amžius 1896 m.
 • Vertingųjų savybių pobūdis Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio;

Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes – pastatas 1921-1929 m. priklausė Danieliui ir Veronikai Alseikoms, žymiems Vilniaus krašto lietuvių bendruomenės veikėjams, mokslininkės M. Alseikaitės-Gimbutienės tėvams.

M.K. Paco g. 5
 • Unikalus objekto kodas 31820, Pilnas pavadinimas Namų kompleksas
 • Adresas Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., M. K. Paco g. 5 / Vilniaus miesto sav., Pavasario g. 1
 • Įregistravimo registre data 2008-04-14, Statusas Registrinis
 • Objekto reikšmingumo lygmuo yra Regioninis, Rūšis Nekilnojamas
 • Vertybė pagal sandarą Kompleksas
 • Autorius archit. A. Dubovikas ir A. Kleinas, Amžius XX a. I p.
Mildos g. 42
 • Unikalus objekto kodas 31716, Pilnas pavadinimas Namas
 • Adresas Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Mildos g. 42 / Vilniaus miesto sav., Filaretų g. 101, Įregistravimo registre data 2008-02-07
 • Statusas Registrinis, Objekto reikšmingumo lygmuo yra Vietinis
 • Rūšis Nekilnojamas, Vertybė pagal sandarą Pavienis objektas
 • Amžius XIX a. pab. – XX a. pr., Stilius istorizmas
 • Vertingųjų savybių pobūdis Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas);
Mildos g. 17
 • Unikalus objekto kodas 31779, Pilnas pavadinimas Namas,
 • Adresas Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Mildos g. 17, Įregistravimo registre data 2008-03-17,
 • Statusas Valstybės saugomas, Objekto reikšmingumo lygmuo yra Regioninis,
 • Rūšis Nekilnojamas, Vertybė pagal sandarą Pavienis objektas,
 • Amžius pastatytos 1897-1901 m., rekonstruotos 1910 m.,
 • Vertingųjų savybių pobūdis Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas); Kraštovaizdžio;
 • Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius tautosakos, literatūros ar kitus meno kūrinius, netradicinius ieškojimus, kurie susiję su objektais ar vietovėmis – Iki XIX a. vid. teritorija, kurioje stovi namas, Mildos g. 17, buvo Vilniaus miesto pakraštys, kuriame stovėjo mediniai namai, daugiausia vasarvietės. Tarp kalvų išsidėsčiusius žemės sklypus vienuolės mariavitės, kurioms priklausė teritorija, nuomavo miestiečiams. Pirmos žinios apie nagrinėjamą sklypą siekia 1891 m. Tuo metu sklypas užėmė daug didesnį plotą, iš vienos pusės ribojamą Polowa (dab. Mildos) gatvės, iš kitos – Saulės arba Šv. Petro ir Povilo bažnyčios kapinių. Buvusio sklypo ribose dabar stovi Mildos g. 11 ir 15 pastatai. Vilniaus gubernijos sekretorius Juozapas Balickis ir Šv. Marijos Magdalenos vienuolyno vyresnioji Antonija 1891 m. pasirašė sklypo nuomos sutartį iki 1903 m. Pagal ją sklype leista statyti gyvenamosius namus, gavus vienuolyno vadovybės leidimą. Pirmieji namai J. Balickio nuomotame sklype pastatyti 1891-1894 m. už dabartinio sklypo ribų, dabar neišlikę. XIX a. pb. J. Balickio nuomotas sklypas keliais etapais buvo padalintas į tris dalis. Namo Mildos g. 17, statybos pradžia 1897 m., tačiau projektas gubernijos architekto patvirtintas tik 1901 m. Tai – tipiškas 1 a. dviejų butų gyvenamasis namas su nedideliu rūsiu po vienu namo galu. Po kelerių metų J. Balickis emėsi naujų statybų – parengti du skirtingi namo statybos projektai, abu buvo pateikti tvirtinimui. Tačiau įgyvendinti tik iš dalies – namo dalis liko 1 a., prie kito galo buvo pristatytas 2 a. priestatas su dengta laiptine ir bokšteliu. J. Balickiui dirbę statybos meistrai – Liudvikas Mikštarovičius, Juozapas ir Karolis Mažeikos vėliau paliudijo, kad savininkui iki 1910 m. pastatė 3 vieno aukšto ir 1 dviejų aukštų namus. Pirmojo pasaulinio karo metu J. Balickis pasitraukė į Rusiją. Be savininko likusius namus prižiūrėjo Stanislovas Vaitkevičius. Jis namus valdė 7 metus (1915-1922). J. Balickiui grįžus, 1922 m., jo buvusi žemė priklausė Lenkijos valstybei. Namų nuosavybę jam teko įrodinėti teisme. J. Balickis, gavęs miesto valdybos leidimą, namus Mildos gatvėje pardavė Kazimierui Tarlovskiui. Šiam mirus, 1935 m. turtas atiteko vienam paveldėtojų – Viktorui Tarlovskiui, jis sklypą iš miesto išpirko 1939 m. 1940 m. namas ir žemė nacionalizuoti iš Juzės Tarlovskos. Tuo metu name buvo 3 penkių kambarių butai ir 1 keturių kambarių. Po Antrojo pasaulinio karo butai padalinti į mažesnius, pristatyti nauji priestatai ir įrengti nauji įėjimai.
Jūratės g. 25
 • Unikalus objekto kodas 10620, Pilnas pavadinimas Namas
 • Adresas Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Jūratės g. 25
 • Įregistravimo registre data 1993-02-03, Statusas Registrinis
 • Rūšis Nekilnojamas, Vertybė pagal sandarą Pavienis objektas
 • Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai) pab. vykdavo socialdemokratinių organizacijų narių pasitarimai; 1904-1907m. nelegaliai gyveno V. Mickevičius-Kapsukas
V.Grybo g. 29
 • Unikalus objekto kodas 30613, Pilnas pavadinimas Šv. Faustinos namas, Adresas Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Grybo g. 29
 • Įregistravimo registre data 2005-04-18, Statusas Valstybės saugomas
 • Objekto reikšmingumo lygmuo yra Regioninis, Rūšis Nekilnojamas
 • Vertybė pagal sandarą Pavienis objektas, Amžius XX a. I p.
 • Vertingųjų savybių pobūdis Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes – 1929, 1933-35 m. čia gyveno Dievo Motinos Gailestingumo kongregacijos narė, sesuo vienuolė Faustina Kovalska (tikr. Helena Kowalska 1905-1938). 2000-04-30 popiežius Jonas Paulius II seserį Faustiną paskelbė šventąja. Pastate įrengta sesers Faustinos koplyčia ir muziejus.

Antakalnio g 84A
 • Unikalus objekto kodas 33284, Pilnas pavadinimas Namas
 • Adresas Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Antakalnio g. 84A
 • Įregistravimo registre data 2009-10-21, Statusas Registrinis
 • Objekto reikšmingumo lygmuo yra Vietinis, Rūšis Nekilnojamas
 • Vertybė pagal sandarą Pavienis objektas
 • Vertingųjų savybių pobūdis Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas);
Antakalnio g 8A
 • Unikalus objekto kodas 31983, Pilnas pavadinimas Dvaro sodyba,
 • Adresas Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Antakalnio g. 8A, 10,
 • Įregistravimo registre data 2008-05-30, Statusas Registrinis,
 • Objekto reikšmingumo lygmuo yra Nacionalinis, Rūšis Nekilnojamas,
 • Vertybė pagal sandarą Kompleksas,
 • Amžius pastatyta XVIII a. pab.; perstatyta 1899 m.

Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes – XVIII a. ši teritorija priklausė Šv. Petro ir Povilo Lateranų kanauninkų vienuolynui. XVIII a. II p. buvo pastatyta vasaros rezidencija su didžiuliu (beveik 3 ha) reguliariai suplanuotu parku. Užmiesčio rezidenciją 1782 m. Vienuolynas pardavė vyskupui Dovydui Pilchovskiui.  1845 m. plane jau žymimas peizažinis parkas ir netoli pagrindinio namo įstrižai atsukta oficina.  XIX a. pr. čia veikė garsi Tivoli smuklė.  XIX a. vid. sodyba priklausė grafienei Tyman.  1874 m. ją įsigijo atsargos karininkas Boleslovas Lastauskas.  1899 m. valda atiteko inžinieriui Stanislavui Blaževičiui, kuris atnaujino pastatus papuošdamas mediniais prieangiais, dekoruodamas interjerus. Po jo mirties valda atiteko jo žmonai Janinai Blaževičienei.