Sapiegų parkas

Įvykių apžvalga, projektai, nuomonės, vizijos

Siūlome jūsų dėmesiui nuolat pildomą aktualią informaciją Sapiegų parko pertvarkymo tema – interneto portaluose skelbtus straipsnius, video medžiagą, dokumentus, TV laidų įrašus. Skaitykite toliau 

Dėl valstybinės reikšmės Sapiegų parko

Antakalniečių bendruomenė (Asociacija) 2021.10.28 raštu kreipėsi į Vyriausybės atstovą dėl Sapiegų parko tvarkymo problemų ir kasmet intensyvėjančio automobilių eismo.
2021.11.08 gautas Vyriausybės atstovo atsakymas, jog rašte keliami klausimai persiunčiami pagal kompetenciją nagrinėti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos ir Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos ir prašo apie priimtus sprendimus informuoti Asociaciją ir Vyriausybės atstovą.
Taip pat Vyriausybės atstovas kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę, prašydamas
pateikti informaciją, susijusią su rašte nurodytomis sutartimis bei Parko valdytojo pareigų
vykdymu.

2021.11.29. gautas Vilniaus m. savivaldybės atsakymas į Antakalniečių bendruomenės užduotus klausimus. Jame minima, kad „Valstybinės reikšmės Sapiegų parku laikytina ne visa Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso teritorija, bet tik reguliaraus suplanavimo želdynas centrinėje komplekso dalyje“. Savivaldybės atstovė teigia, jog tai pagrindžia šie dokumentai >> Tačiau susipažinus su jais, aiškėja visai kita situacija. Susipažinti su visu atsakymo tekstu galima čia >>

2021.11.25. gautas Aplinkos apsaugos departamento atsakymas. „ Inspekcijos pareigūnai, kompetencijos ribose išnagrinėję raštą su jame išdėstytomis aplinkybėmis, 2021-11-17 atliko patikrinimą. <…> Patikrinimo metu aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų nenustatyta“. Su visu raštu galima susipažinti čia >>

2021.12.23. Antakalniečių bendruomenė, reaguodama į Vilniaus savivaldybės ir Aplinkos apsaugos departamento gautus atsakymus, pakartotinai kreipėsi raštu į Vyriausybės atstovą: „Atkreipiame dėmesį, kad savivaldybės atsakyme minimi kelio servitutai numatyti tik barokinėje parko dalyje ir 60 m² atkarpa ties vartais į L.Sapiegos gatvę. Automobilių eismas VšĮ Technologijų ir meno centro valdomoje teritorijoje nebuvo numatytas jokiuose teritorijų planavimo dokumentuose, todėl teiginys, kad „automobilių transportas juda ir yra statomas tik servitutais nustatytose vietose“ neatitinka tikrovės“. Su visu raštu susipažinti galima čia >>

2021.12.31. gautas atsakymas iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atsakant į Vyriausybės atstovo persiųstą raštą. Su gautu raštu galima susipažinti čia >>

2022.01.14. Iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos gautas atsakymas į Antakalniečių bendruomenės pakartotinai užduotus klausimus dėl automobilių eismo teisėtumo Sapiegų parke. Su visu atsakymo tekstu ir jo priedais galima susipažinti čia >>

2022.02.22. NŽT atsakymas asociacijai „Antakalniečių bendruomenė“ . Visas raštas >> ir NŽT raštas dėl neplaninio žemės naudojimo patikrinimo >>

2022.03.04.  Vilniaus apygardos prokuratūros atsakymas asociacijai „Antakalniečių bendruomenė”. Susipažinti su dokumentu galima čia >>

2022.03.08. Antakalniečių bendruomenės kreipimasis į Valstybinę Kultūros paveldo komisiją dėl eismo ribojimo valstybinės reikšmės Sapiegų parke. Visas dokumento tekstas čia >>

2022.04.15. Nacionalinės žemės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos atsakymas dėl atlikto žemės naudojimo patikrinimo. Visas dokumentas čia >>

Sapiegų parko sutvarkymo konkursas baigėsi be nugalėtojo

Sapiegų parko atnaujinimo planai atidedami – vienintelį architektūriniam parko ir jo prieigų tvarkybos konkursui pateiktą darbą konkurso įgyvendintojo, „Vilniaus vystymo kompanijos“, viešųjų pirkimų komisija atmetė. Darbas įvertintas kaip nevertas įgyvendinimo, jam skirta simbolinė antroji vieta. Visas straipsnis ->
Skaitykite toliau 

Sapiegų parko sutvarkymo konkursas: pateiktas tik vienas projektas

Kovo 5 d. pasibaigęs Vilniaus Sapiegų parko ir jo prieigų tvarkybos idėjos atviras architektūrinio projekto konkursas sulaukė tik vieno dalyvio.

Kovo 17 d. vyko Sapiegų parko konkursui pateikto projekto pristatymas. Lietuvos architektų sąjunga šį pristatymą transliavo tiesiogiai. ( Vaizdo įrašas ->)

Konkursui pateiktas projektas nuo kovo 8 d. buvo eksponuojamas Lietuvos architektų sąjungos pastato antrame aukšte (Kalvarijų g. 1). Skaitykite toliau 

Sapiegų parko atnaujinimas

2020 m. liepos 15 d. įvyko Sapiegų parko atnaujinimui skirto konkurso techninės užduoties pristatymo renginys. Renginio įrašą galite peržiūrėti čia->

Vilniaus vystymo kompanijos raštas: dėl visuomenės dalyvavimo svarstant techninę užduotį

Antakalniečių bendruomenę pasiekė Vilniaus vystymo kompanijos raštas (pasirašytas 2020 m. balandžio 24 d.) dėl visuomenės dalyvavimo svarstant architektūros projekto konkurso techninę užduotį. Skaitykite toliau 

Antakalniečių bendruomenės siūlymai dėl Sapiegų parko architektūrinio projekto konkurso techninės užduoties

2020 m. balandžio 16 d. Antakalniečių bendruomenė kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją, Lietuvos architektų rūmus, Lietuvos architektų sąjungą su siūlymais dėl tarptautinės vertės Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso teritorijos dalies ir jo prieigų idėjos atviro architektūrinio projekto konkurso techninės užduoties. Skaityti toliau>

Raštas Aplinkos ministrui dėl Sapiegų parko pertvarkymo

2019 m. rugsėjo 25 d. Antakalniečių bendruomenė išsiuntė raštą Aplinkos ministrui Kęstučiui Mažeikai dėl Sapiegų parko.  Siūlome susipažinti su šiuo dokumentu.

Raštas Savivaldybei dėl Sapiegų parko projekto

2019 m. liepos 4 d. Antakalniečių bendruomenė išsiuntė raštą Vilniaus m. savivaldybei su pasiūlymais dėl tolesnio Sapiegų parko projekto įgyvendinimo. Siūlome susipažinti su šiuo raštu.

Lietuvos Dendrologų draugijos raštas dėl Sapiegų parko medžių reikšmingumo

Birželio 15 d. Dendrologų draugija pakvietė patyrinėti Sapiegų parką įvairių Lietuvos gamtamokslinių draugijų ir asociacijų vadovus bei atstovus: arboristus, ornitologus, teriologus (šikšnosparnių tyrėjus), entomologus, lichenologus, antakalniečių bendruomenės atstovus bei Vilniaus miesto savivaldybės atstovus. Netrukus po to Sapiegų parko projektas buvo … Skaitykite toliau 

Vilniaus Sapiegų parko medžių ekologinis ir kultūrinis reikšmingumas.
Ištraukos iš 2019.07.01 studijos  –>

Lietuvos Dailės istorikų draugijos raštas dėl Sapiegų parko projekto

Kviečiame susipažinti su 2019 m. birželio 12 d. Lietuvos Dailės istorikų draugijos parengtu raštu Vilniaus miesto merui dėl Sapiegų parko pertvarkymo projekto.

Lietuvos Geografų Draugijos raštas dėl Sapiegų parko tvarkymo eigos

Susipažinti su 2019 m. birželio 6 d. Lietuvos Geografų Draugijos raštu dėl Sapiegų parko tvarkymo eigos galite čia –> 

Advokato S.Dambrausko skundas-reikalavimas dėl Vilniaus Sapiegų parko želdinių

Susipažinti su advokato S.Dambrausko 2019 m. gegužės 21 d. raštu dėl Vilniaus Sapiegų parko želdinių pertvarkymo projekto (Vilniaus m. savivaldybės administracijai, LR Aplinkos ministrerijai, UAB „Eikos statyba“) galite čia –>

Lietuvos Architektų Rūmų išvada dėl Sapiegų rezidencijos projekto

Susipažinti su Lietuvos Architektų Rūmų Vilniaus Regioninės Architektų Tarybos išvada (2019 m. balandžio 24 d.) dėl Sapiegų rezidencijos (Antakalnio g., Vilnius) teritorijos sutvarkymo projekto atitikimo Architektūros kokybės kriterijams galite čia –>

Visuomeninės Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos protokolas dėl Sapiegų parko želdinių

Susipažinti su Visuomeninės Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos prie Vilniaus m. savivaldybės administracijos posėdžio  (2019 m. balandžio 10 d.) protokolu dėl Sapiegų parko želdinių ekspertizės galite čia –>

Vilniečiai išreiškė susirūpinimą dėl numatomo Sapiegų parko pertvarkymo

Siūlome susipažinti su miesto gyventojų raštais Vilniaus miesto savivaldybei, Aplinkos ministerijai, kitoms suinteresuotoms institucijoms dėl Sapiegų parko pertvarkymo (2019 m. birželio mėn.) Skaityti toliau –>

Kaip Sapiegų parkas ėmė panašėti į didelį parkingą

 2014.11.26 vykusiame Antakalniečių bendruomenės susitikime su „Vilniaus technologijų ir meno centro“ vystytojais buvo iškeltas parkavimo klausimas. Techparko steigėjas Darius Žakaitis per šį susitikimą žadėjo, kad Sapiegų parke nebus nei vieno automobilio, mat … Skaitykite toliau 

Susitikimas su „Vilniaus technologijų ir meno centro“ vystytojais

2014.11.26 Antakalnio seniūnijos pastate (Antakalnio g. 17) įvyko susitikimas dėl Sapiegų parko (dab. Šv.Roko ligoninės) pastatų būsimo pritaikymo vykdant projektą „Vilniaus technologijų ir meno centras“. Projektą pristatė:Vilniaus m. savivaldybės Investicijų skyriaus l.e.p. vedėja Raimonda Pilipavičiūtė (projekto koordinatorė), Vilniaus m. savivaldybės … Skaitykite toliau