Dėl valstybinės reikšmės Sapiegų parko

2022.01.14. Iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos gautas atsakymas į Antakalniečių bendruomenės pakartotinai užduotus klausimus dėl automobilių eismo teisėtumo Sapiegų parke. Su visu atsakymo tekstu ir jo priedais galima susipažinti čia >>

2021.12.23. Antakalniečių bendruomenė, reaguodama į Vilniaus savivaldybės ir Aplinkos apsaugos departamento gautus atsakymus, pakartotinai kreipėsi raštu į Vyriausybės atstovą: „Atkreipiame dėmesį, kad savivaldybės atsakyme minimi kelio servitutai numatyti tik barokinėje parko dalyje ir 60 m² atkarpa ties vartais į L.Sapiegos gatvę. Automobilių eismas VšĮ Technologijų ir meno centro valdomoje teritorijoje nebuvo numatytas jokiuose teritorijų planavimo dokumentuose, todėl teiginys, kad „automobilių transportas juda ir yra statomas tik servitutais nustatytose vietose“ neatitinka tikrovės“. Su visu raštu susipažinti galima čia >>

2021.11.29. gautas Vilniaus m. savivaldybės atsakymas į Antakalniečių bendruomenės užduotus klausimus. Jame minima, kad „Valstybinės reikšmės Sapiegų parku laikytina ne visa Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso teritorija, bet tik reguliaraus suplanavimo želdynas centrinėje komplekso dalyje“. Savivaldybės atstovė teigia, jog tai pagrindžia šie dokumentai >> Tačiau susipažinus su jais, aiškėja visai kita situacija. Susipažinti su visu atsakymo tekstu galima čia >>

2021.11.25. gautas Aplinkos apsaugos departamento atsakymas. „Inspekcijos pareigūnai, kompetencijos ribose išnagrinėję raštą su jame išdėstytomis aplinkybėmis, 2021-11-17 atliko patikrinimą. <…> Patikrinimo metu aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų nenustatyta“. Su visu raštu galima susipažinti čia >>

Antakalniečių bendruomenė (Asociacija) 2021.10.28 raštu kreipėsi į Vyriausybės atstovą dėl Sapiegų parko tvarkymo problemų ir kasmet intensyvėjančio automobilių eismo.
2021.11.08 gautas Vyriausybės atstovo atsakymas, jog rašte keliami klausimai persiunčiami pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos ir Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos ir prašo apie priimtus sprendimus informuoti Asociaciją ir Vyriausybės atstovą. Taip pat Vyriausybės atstovas kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę, prašydamas pateikti informaciją, susijusią su rašte nurodytomis sutartimis bei Parko valdytojo pareigų vykdymu.

Pateikiame visą Antakalniečių bendruomenės rašto tekstą:

Gerbiamas Vyriausybės atstove, Juliau Arlauskai,  esame susirūpinę Vilniaus miesto savivaldybės sprendimais dėl valstybinės reikšmės Sapiegų parko Vilniuje, todėl kreipiamės į Jus, informuodami, kad Vilniaus savivaldybė nėra pajėgi atlikti jai deleguotos funkcijos. Prašome Jūsų imtis priemonių ir padėti išsaugoti Sapiegų parką, nes nuo 2014 metų stebime savivaldybės sprendimus, kurie prieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. Nutarimu Nr. 1239 patirtintiems Valsybinės reikšmės parkų nuostatams. 

2014 metais (įrašas iš 2014-11-26 susitikimo su „Vilniaus technologijų ir meno centro“ vystytojais >) verslininkas pažadėjo bendruomenei, kad nuomodamas pastatus ir vykdydamas nuomos paslaugas, laikysis parko priežiūros reikalavimų. Kelia nuostabą, kad buvo sudaryta sutartis su savivaldybe, kurios pagrindu Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) išnuomojo pusę teritorijos valstybinės žemės  parke, esančios  po nuomojamais pastatais.

Nuo 2016 metų stebėjome pastatų restauravimo/ ploto padidinimo, žaliosios paklotės, medžių šaknyno ardymą, kantrai laukėme kol pasibaigs statybos darbai, tačiau, atsikėlus pastatų nuomininkams, susidūrėme su visišku chaosu: parke pradėjo važinėti automobiliai, pristatantys kanceliarines prekes iki ofisų durų, Barboros autobusiukai, vežiojantys maistą startuoliams ir patys ,,startuoliai“, automobilius statantys po savo ofisų langais. Prie kai kurių pastatų ant žolės buvo pilamas žvyras ir statomi automobiliai. Buvo įrengta aikštelė automobiliams Antakalnio gatvėje prieš parko pagrindinius vartus, praplėsta automobilių stovėjimo aikštelė, įvažiavus į parką, ir  dar papildomai, nuomojant ofisus kartu su parkavimu, valstybinės reikšmės Sapiegų parko viduryje savivaldybės sprendimu įrengtos 5 automobilių stovėjimo aikštelės. Nuolat važinėjant automobiliams parko alėja pro Vilniaus pasididžiavimo  – 300 metų skaičiuojančia liepa (gamtos paminklas), kenčia jos šaknys, kilo reali grėsme seniausios Vilniaus liepos sunykimui. Pro liepą važiuoja ir didžiagabaritės šiukšlių surinkimo mašinos, nes šiukšlių konteinerius įsigudrinta pastatyti parko viduryje. Nemaloniai nustebino žinia, kai savivaldybė informavo parko lankytojus, kad greitu metu parke bus įrengtos dvi požeminės šiukšlių talpyklos. Nesuprantama, kodėl Valstybinės reikšmės  parke gali būti planuojami tokie darbai. Juk tas šiukšlių talpyklas galima įrengti parko prieigose,  jas galėtų pasiekti biurų valytojos moderniomis šiuolaikiškomis transporto priemonėmis. Tokiomis pačiomis priemonėmis į parko ofisus ar maitinimo įstaigas turėtų būti pristatomi jų darbui reikalingos medžiagos ir  priemonės.  Be to, kasybos darbai Sapiegų parke negalimi be papildomų archeologinių tyrimų ir suderinimo su Kultūros paveldo departamentu.

Šiuo metu parką prižiūri trys juridiniai asmenys – dalį parko – Vilniaus parkai, dalį – Techparkas, likusią dalį – savivaldybė. Mes nežinome nė vieno tokio  ,,originalaus“  sprendimo ir manome, kad parką turi prižiūrėti vienas atsakingas, kompetentingas, turintis kvalifikuotus specialistus,  juridinis asmuo. Techparko atstovai  nuomininkų važinėjimus parko alėjomis grindžia tuo, kad buvo kelias iki garažų, kuriuo pastatų nuomininkai  turi teisę naudotis ir šiuo metu (sutarties su NŽT  pasėkmė), nors po rekonstrukcijos pastato paskirtis yra pasikeitusi  ir vietoje garažų įrengtos patalpos nuomininkams.

2014 metais buvo surišta liepos laja iš bendruomenėms skirtų lėšų, 2020 metais projektinės veiklos metu Antakalniečių bendruomenė įrengė stendus Antakalnio istorijai atminti, 2021 metais stendą ,,Sapiegų parko paukščiai“, 2021 metais įrengtas apšvietimas prieš seniūniją, tvarkoma daržo zona, planuojama sutvarkyti daržo erdvė, tačiau nesuprantame, kodėl savivaldybė ir toliau daro parką niokojančius sprendimus – automobilių parkavimo vietos sužymėtos ženklais, įrengta šiukšlių surinkimo vieta parko viduryje.

Parko priežiūra turi būti vykdoma atsakingai,  parko pastatus nuomojantys darbuotojai negali tenkinti savo poreikių ignoruojant visuomenės interesus, skurdinant ir naikinat prieš daug metų kitų kartų sukurtą ir išlikusį iki mūsų dienų, visos šalies gyventojams priklausantį istorinį ir gamtos paveldą, Antakalnio gyventojų pamėgtą žaliąją erdvę. Dėl parko erdvėse gyvenančių paukščių, retų šikšnosparnių parkas turi būti dėmesingai prižiūrimas, jame  negali būti planuojamos veiklos, kurių metu riedama automobiliais, triukšmaujama, sklinda garsi muzika, naudojami šviesos efektai. Nustatytos dvi ypač saugomo niūriaspalvio auksavabalio suaugėlių (imago) radavietės (2019-06-30 ir 2019-07-15) senose, brandžiose mažalapėse liepose Tilia cordata, Sapiegų dvaro parko buveinėje aptikti kito Lietuvos raudonosios knygos sąraše esančio marmurinio auksavabalio Protaetia lugubris Herbst, 1786 veiklos pėdsakai.

Prašome Jūsų pateikti  informaciją: kiek lėšų kasmet skiria valstybė Valstybinės reikšmės Sapiegų parko priežiūrai, kaip jos panaudotos, kokie darbai, skirti parko priežiūrai  yra įvykdyti.

Prašome Jūsų išsiaiškinti ar sutartys: sudarytos  VšĮ Vilniaus technologijų  ir meno centro 2014 metų spalio 24 d. su Vilniaus miesto savivaldybe ir 2015 m. rugsėjo 8 d. sutartis Nr.49SUN-440–( 14.49.58.) su Nacionaline žemės tarnyba neprieštarauja Valstybinių parkų nuostatams bei  padėti bendruomenei ir gyventojams išsaugoti parką su jo vertinga biologine įvairove (medžiais, paukščiais, šikšnosparniais, vabalais, žaliąją danga) ateities kartoms.

Arboristų išvadas dėl liepos, specialistų, biologų liudijimą apie parke esančią ypač vertingą gamtinę įvairovę, bendruomeninę veiklą, šiandieninio parko vaizdus rasite mūsų tinklapyje
www. antakalnieciai.lt. (http://www.antakalnieciai.lt/eismas/).

Labai apgailestaujame, kad per dešimtmetį parkas nebuvo išvaduotas nuo asfalto dangos, apsiribota tik informacine lenta ties liepa, neturint medžių priežiūros ilgalaikių planų ir vizijos dėl parko ateities.  

Antakalniečių bendruomenės vardu                                                                              
pirmininkė   Edita Kavaliauskienė

Visas raštas pdf formatu –>

Įrašas paskelbtas temoje Aktualu, Aplinkosauga ir pažymėtas .Išsisaugokite pastovią nuorodą.