Dėmesio! Kvietimas į pakartotinį visuotinį asociacijos „Antakalniečių bendruomenė“ susirinkimą

Mieli Antakalniečiai,
Balandžio 28 d. susirinkę asociacijos nariai išklausė bendruomenės pirmininkės Editos Kavaliauskienės bendruomenės veiklos ataskaitos, aptarė rūpimus klausimus, pateikė vertingų pasiūlymų, bet kadangi trūko kelių narių iki būtino kvorumo, negalėjom patvirtinti asociacijos įstatų pakeitimų. Todėl š.m. gegužės 11 d, trečiadienį, 18 val. kviečiamas pakartotinis asociacijos „Antakalniečių bendruomenė“ susirinkimas, kuris įvyks Antakalnio seniūnijos ir bendruomenės namuose, Antakalnio g 17. Prašome aktyviai dalyvauti. 

Susirinkimo darbotvarkė:

Dalyvių registracija, nario mokesčio rinkimas, naujų narių pareiškimų priėmimas.
Bendruomenės finansinė ataskaita, jos patvirtinimas. Trukmė – 15 min.;
2021 metų bendruomenės veiklos ataskaita. Trukmė – 15min.;
Revizoriaus ataskaita. Trukmė – 10 min.;
Siūlymai Įstatų punktų pakeitimams. Trukmė – 10 min.;
Antakalniečių bendruomenės svarbiausių darbų gairių numatymas 2022 metams, supažindinimas su vykdomais projektais ir teiktomis paraiškomis. Bendruomenės narių idėjųsiūlymai ir diskusija. Trukmė – 40 min.
Naujų narių priėmimas, 10 min.
Kiti klausimai.
Primename, kad iki š.m. balandžio 20 dienos laukiame įnašų iš narių, nesumokėjusių nario
mokesčio ir asmenų, norinčių tapti nariais.
Mūsų bendruomenės sąskaita: LT 28 7300 0100 8821 5911.
Nario mokestis yra: 10 Eur. dirbančiajam asmeniui, 5 Eur. senjorui ir bedarbiui.

Taip pat iki gegužės 2 d. dar galima pervesti 1,2 procentus gyventojų pajamų mokesčio asociacijos „Antakalniečių bendruomenė“ (įmonės kodas 300079278) veikloms įgyvendinti arba pervesti lėšas, jei norite paremti bendruomenę, jei pritariate jos veikloms ar lankotės mūsų organizuojamose renginiuose.
Galite nurodyti kokioms veikloms skirtumėte savo paramą: kultūrinei (koncertų ar parodų organizavimui), senjorų klubo veikloms, socialinei, Antakalniečių daržininkų, sveikatinimo, istorinių ekskursijų organizavimui, bendruomenės stiprinimui, pakrantės rekreacinės zonos kūrimui, aplinkosaugai.

Įrašas paskelbtas temoje Informacija ir pažymėtas .Išsisaugokite pastovią nuorodą.