Žolynai

NATŪRALI ANTAKALNIO PIEVA – EDUKACINĖ ERDVĖ
Ne, mes nepamiršome nupjauti žolės. Ji šienaujama 1–2 kartus per metus.
Toks užrašas pasitinka Oslo gyventojus ir jų svečius, atvykusius aplankyti Karaliaus
rūmų parko. Jame natūralios pievos užima penkių futbolo stadionų plotą.
Dabar toks užrašas pasitinka ir jus, nes jūs stovite priešais natūralią Antakalnio
pievą, kurioje pirmu smuiku griežia ne žoliapjovės, o žiogai. Šiame 23-jų arų
plote veša daugybė įvairiausių augalų, ir visi jie turi teisę augti, žydėti, maitinti
savo nektaru bites ir kitus vabzdžius, brandinti sėklas ir jas išbarstyti, kad
pavasarį vėl pradėtų naują gyvybės ciklą.
Natūralios pievos yra reikšmingas kraštovaizdžio komponentas, atliekantis
labai svarbias ekologines, ūkines, rekreacines funkcijas:
→ pievos saugo ir gerina dirvožemį, mažina vandens ar vėjo sukeliamą eroziją;
→ liūčių, potvynių metu sutelkia didelį vandens kiekį, kurio perteklių augalai
absorbuoja ir taip apsaugo didesnius plotus nuo neigiamo potvynio poveikio;
→ didina oro drėgnumą, praturtina atmosferą deguonimi, gerina mikroklimatą;
→ mažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį atmosferoje ir turi įtakos
sprendžiant ekologines problemas globaliu mastu.
→ tai žalioji laboratorija edukacijai, mokinių tiriamajai veiklai, estetinio ir dvasinio
peno šaltinis.