Istorijos mylėtojų klubas

Klubo veikla – pažintinė, edukacinė, skatinanti Antakalnio gyventojų pilietiškumą ir bendruomeniškumą. Kviečiami visi, kurie domisi savo miesto, krašto istorija, reikšmingais praeities įvykiais, Lietuvai nusipelniusiomis asmenybėmis.

Visus, norinčius prisijungti prie istorijos mylėtojų klubo veiklos, galinčius  padėti organizuoti susitikimus su istorikais, pasiūlyti naujas temas  ir veiklos būdus, prašome susisiekti su bendruomenės pirmininke Edita Kavaliauskiene (el.p. jasiunaite@gmail.com).

2020 metais sukanka 100 metų nuo Lietuvos Lenkijos karo. Prieš 100 metų, 1920 metais rugsėjo 22-23 dienomis, mūšiuose už Lietuvą Seinų ir Punsko apylinkėse žuvo daug Lietuvos savanorių. Seinų ir Berznykų bažnytkaimio kapinėse palaidotiems savanoriams pastatyti paminklai. Pagerbiant už Tėvynę kovojusių ir žuvusių savanorių atminimą planuojame organizuoti išvyką į Seinų apylinkes, padėti gėlių prie paminklų. Renginys, skirtas bendruomenės jaunimo ir suaugusiųjų švietimui, organizuojamas su gidu istoriku, gerai žinančiu tų laikų įvykius ir šių dienų aktualijas, susijusias su žuvusiųjų didvyrių kapavietės įrengimu Berznykų kapinėse.

Planuojame aplankyti Punską, pagerbti Lietuviško Punsko valsčiaus steigėjus, pabendrauti su Punsko lietuvių bendruomene. Punske mus lydės gidė iš Punsko. Nepriklausomybės kovų laikotarpiu Lietuvos kariuomenėje kovėsi apie 10 tūkstančių savanorių. Siekiame pagerbti tuos, kurie pakviesti į kovą už šalies nepriklausomybę, nedvejodami atsiliepė į Lietuvos vadovų kvietimą ir dalyvavo kautynėse. Nemažai jų prarado savo gyvybes. Praėjus šimtmečiui, privalome atsiminti šią istorinę tiesą, ir parodyti mūsų šalies gynėjų amžino poilsio vietas, ir vykusių kovų atminimo įamžinimo vietas. Džiaugiamės, kad kartu su mumis vyks buvę tremtiniai, kurie kelionės metu papasakos savo gyvenimo istorijas. 

Ką nuveikėm?

2018 metais buvo suorganizuotos 4 unikalios ekskursijos po Antakalnį. Bendruomenės prašymu parengta programa, kurios tikslas – geriau pažinti Antakalnio vietovę. Mus lydėjo profesionalūs gidai – Raimondas ir Emilija. Drauge su jais ėjom į tokias ekskursijas:

  • Antakalnio Laterano kanauninkų vienuolynas  ir kalvotos Saulės gatvės paslaptys.
  • Vytauto karūnos paieškos Sapiegų barokiniame ansamblyje.
  • Antakalnio darbininkų kvartalas.
  • Gatvė yra, o tramvajų nebuvo.

2019 metais tęsėme savo žygius kartu su Emilija, aplankėme žymių žmonių amžino poilsio vietas, išgirdome apie jų istorijas. Prisiminėmė Ž.E. Žiliberą, Žozefo Pusjė, Juozapą Zavadskį, Petrą Kraujalį, Danielių Alseiką, kitus savanorius, amžinam poilsiui atgulusius Rasų, Antakalnio, Šv. Perto ir Povilo parapijinėse kapinaitėse. 

Aplankėme Trijų kryžių kalną, Bernardinų sodą, senamiesčio vietas, menančias žymių žmonių gyvenimą.

Kartu su Vilniaus politinių kalinių ir tremtinių bendrija organizavome edukacinę kelionę. Kelionės tikslas – per istorijos prizmę stiprinti seniūnijoje gyvenančių žmonių bendruomeniškumą 2019 metais sukako 145 metai nuo Lietuvos Prezidento A.Smetonos gimimo. Aplankėme Lietuvos Prezidento A.Smetonos gimtąjį Užulėnio kaimą ir Užugirio dvarą Ukmergės rajone. Susipažinome su sodybos ir dvaro eksponatais.

Aplankėme Vaduoklius, Vyčio apygardą. Prie paminklo Vyčio apygardos partizanams kartu su paminklo autoriumi ir statytoju skulptoriumi profesoriumi Gediminu Karaliumi tylos minute pagerbėme žuvusiuosius, Skulptorius papasakojo apie paminklo statybos istorija, aplankėme ir dirbtuves.

2019 metais sukako 70 metų Lietuvos laisvės sąjūdžio 1949 02 16 paskelbtai deklaracijai, kurioje įvardinta, kad LLKS Taryba yra vienintelė teisėta valdžia okupuotos Lietuvos teritorijoje, jog LLKS organizuotas pasipriešinimas okupantams yra teisėtas, o nepriklausoma Lietuvos Respublika yra pagrindinis tautos siekis. Tęsiant kelionę, aplankėme Minaičių kaimo Radviliškio rajone sodybą ir bunkerį, kuriame buvo pasirašyta deklaracija.