Aukštagirio, Veržuvos, Valakupių miško vietovės bus įtrauktos į gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų sąrašą

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, atsižvelgdama į Europos Komisijos pastabas dėl Europos Bendrijos (EB) svarbos natūralių buveinių ir rūšių nepakankamumo, parengė Aplinkos ministro 2009.04.22. įsakymo Nr. D1-210 „Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo“ pakeitimo projektą.
Projektu siūloma vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą papildyti naujomis vietovėmis: Veržuvos upės apylinkės, Aukštagirio miškas, Valakupių miškas.
Be to, kartu parengti ir vietovių žemėlapiai, kuriuose išvardintos ir pažymėtos kiekvienoje vietovėje saugomos EB svarbos natūralios buveinės ir rūšys bei pažymėtos šių saugomų vertybių ribos.

Žemėlapiai pridedami:

Pastabas ir pasiūlymus dėl šio projekto galima teikti iki 2020 m. liepos 30 d., el. paštu – m.rezgys@zur.lt

Įrašas paskelbtas temoje Informacija ir pažymėtas , , .Išsisaugokite pastovią nuorodą.