Sapiegų sodininkai

Šiuo metu Sapiegų parke daržininkauja per 20 Antakalniečių bendruomenės narių, ateinančių jiems patogiu laiku. Daržas kviečia norinčius ugdyti ir gėlininkystės įgūdžius. Gėlės puošia daržininkų lauko lysves, o šiltnamis yra pilnas daržovių.

Kiekvienas daržininkas gali pasiimti tiek derliaus, kiek reikia jo šeimos poreikiams, jausdamas atsakomybę prieš kolegas. Norėdami pasidalyti daržovėmis su kitais bendruomenės nariais, įtraukti į savo būrį naujų narių, daržininkai kasmet rengia sezono pabaigtuvėms derliaus šventes.

Antakalnio bendruomenės Sapiegų sodininkai kviečia Antakalnio gyventojus tapti šio sodininkų klubo nariais. Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis taryba@antakalnieciai.lt 

Kaip viskas prasidėjo?

Antakalniečių daržą Sapiegų parko teritorijoje 2013 metais įkūrė vietos bendruomenės, asociacija „Žali.lt“ ir savanoriai talkininkai, susitarę su Antakalnio seniūnija ir slaugos ligonine. Daržo tikslas – skatinti bendruomeniškumą, įtraukti antakalniečius į bendrą veiklą.

Ta veikla prasidėjo nuo dviejų lauko lysvių. 2014 metais buvo pradėtas naudoti ir šiltnamis, mažiausiai 10 metų stovėjęs apleistas.  Daržininkų bendruomenė susiformavo rengiant talkas. Buvo surengta ir pamokų apie daržininkavimą Antakalnio progimnazijoje, moksleiviai skatinti daržininkauti kartu.

2015–2016 metais darže įvyko pirmieji visai bendruomenei skirti renginiai: Kaimynų diena, Restorano diena, Derliaus šventė, kurie pradėjo keisti požiūrį į benduromeninę veiklą ir  bendravimo galimybes. Antakalnio daržininkai tapo pavyzdžiu kitoms bendruomenėms Vilniuje ir Lietuvoje, kaip galima atgaivinti nenaudojamas žaliąsias miesto zonas bendra veikla.

2016 metais dalis daržininkių susibūrė į Miesto laboratoriją ir atidarė Sapiegų parke bendruomeninę kavinę bei kultūros centrą pasirašydamos patalpų nuomos sutartį su „Vilnius Tech Park“.

2017 metais po to, kai Vilniaus savivaldybė panaudos pagrindais išnuomavo slaugos ligoninės pastatus „Vilnius Tech Park“, Antakalniečių bendruomenė sutiko, kad šiltnamio nuomos sutartis būtų sudaryta tarp „Vilnius Tech Park“ ir tuometinio daržo koordinatoriaus bei Antakalniečių bendruomenės tarybos nario Mindaugo Danio viešosios įstaigos Socialinių investicijų fondas (SIF).

SIF surado rėmėjų daržo veiklos sąnaudoms padengti. Skirtingu metu daržo veiklą parėmė agrofirma „Sėklos“ („Žalia stotelė“) ir Kazickų šeimos fondas. Keliskart SIF teikė paraiškas ir gavo paramą iš savivaldybės bei SADM lėšų bendruomenėms.

2018 metais buvo parengta paraiška dėl Europinio daržininkavimo skatinimo projekto RU:RBAN. Šiam projektui skirta parama 2019-20 metams, kuri leidžia keistis daržininkavimo miestuose patirtimi su dar 6 Europos miestais. Dalyvaujama pažintiniuose vizituose, galima naudotis projekto pagalbine medžiaga, kuriant daržininkavimo Vilniuje tvarką bei skatinimo programą. Projekto veiklas prižiūri 15 asmenų darbo grupė sudaryta iš visuomenės ir savivaldybės atstovų.

2018 metais pirmą kartą darže leista turėti savo asmeninius sklypelius, nes daržo koordinatorius Mindaugas Danys išvyko dirbti į Ukrainą. Veiklos koordinavimo ėmėsi Antakalniečių bendruomenės tarybos narys Ramūnas Kučiauskas.

2019 metais buvo nutarta, kad daržininkauti gali tik Antakalniečių bendruomenės nariai, kurie sumoka nustatyto dydžio metinį nario mokestį (šiuo metu jį sudaro 10 Eur). Šiltnamio plotas buvo padalintas tarp asmeninių sklypelių ir bendruomeninės dalies, skatinant visus daržininkus prižiūrėti daržą bendrai, jaučiant atsakomybę už visumą. Įdiegus automatinę laistymo sistemą, priežiūra palengvėjo.