Antakalnio seniūnijoje – dvi Gintauto Tiškaus fotografijų parodos

Kviečiame užsukti į Antakalnio seniūniją – čia visą birželio mėnesį galite apžiūrėti dvi architekto Gintauto Tiškaus fotografijų parodas: „Vilniaus tekstai“ ir ,,Paupio tako grafičių ekspozicija Antakalnyje“.

VILNIAUS TEKSTAI

Modernioje visuomenėje miesto erdves formuojančių urbanistinių struktūrų suvokimo sampratą keičia ir papildo miesto, kaip teksto, kaip miesto knygos, kurią reikia mokėti perskaityti pažiūra. Miesto erdvė ir jos ,,užpildymas” yra tarsi matrica istorinei kultūrinei visumai, jos įvairialypėms prasmėms, atminčiai. Miestas – tai įvairiai sąveikaujančių, priklausančių įvairioms kalboms, tarmėms ir kultūroms tekstų ir kodų katilas. Šiame katile skirtingai ,,kalba” Senamiestis, Šnipiškės, Užupis, Naujamiestis, Antakalnis, Lazynai ir kiti Vilniaus rajonai. VILNIAUS TEKSTAI – savotiški architektūrinės kalbos ženklai, arba miesto kodai, jo kultūrinio ir dvasinio gyvenimo išraiška, kurią reikia perskaityti ir suprasti. Šie miesto ženklai perteikia mąstymo būdą, atskleidžia ir formuoja žmogiškąjį mentalitetą, vaizduotę ir mąstymą. Sinchroninis įvairių architektūros  formų būvimas greta, praėjusių laikų reliktai generuoja istorinės praeities tekstus, tuo būdu praeitis atsiduria šalia dabarties.

PAUPIO TAKO GRAFIČIŲ  EKSPOZICIJA ANTAKALNYJE 

Grafičiai jau seniai tapo neatsiejama miesto veido dalimi, nors vertinami ir
nevienareikšmiškai. Vilniuje yra vietos, kur legaliai galima piešti grafičius
(nurodytose vietose Neries upės prieplaukose ir požeminėse perėjose, ant kai kurių
pastatų sienų), kitur būtina gauti savivaldybės leidimą.
Profesionalių grafičių kūrėjų darbai tampa gatvės meno kūriniais, daugelyje miestų
organizuojami grafičių festivaliai, ištisus kvartalus leidžiama paversti legaliomis
galerijomis. Vilniuje vyksta gatvės meno festivaliai ,,Vilnius street art”, programoje
,,Kuriu Vilnių” finansuojami ir gatvės meno kūriniai ant pastatų fasadų.
Dauguma grafičių laikui bėgant išnyksta, yra uždažomi ar kitaip „išvalomi”,
tačiau neužtrunka, kol jų vietoje atsiranda naujų, nors kai kurie išlieka gan ilgai. Vieni
iš tokių ir grafičiai ant Antakalnio universitetinės ligoninės tvoros, iš Paupio tako
pusės (takas tarp Neries upės ir ligoninės). Šią vietą galima pavadinti savotiška
grafičių galerija, jų ten, ant plytinių tvoros segmentų, apie 30, taigi, einant taku tai lyg
savotiška spalvotų, vienas nuo kito savo tematika besiskiriančių ir nuotaikas ar
individualias žinutes atsindinčių grafičių ekspozicija, kurią, kaip laikmečio ir
Antakalnio rajono savitumą, fiksavau fotografijose.
Iš 30 grafičių atrinkau 16, mano galva įdomiausių, aštuonios fotografuotos dar
2019 m., kitos aštuonios fotografuotos 2024 m., dalis grafičių išliko nepakitę, kiti
,,patobulinti” užpaišant.

 Gintautas Tiškus

Įrašas paskelbtas temoje Informacija, Kultūra ir pažymėtas .Išsisaugokite pastovią nuorodą.